„Din zăcământul de la Roşia Montană se pot extrage doar aur şi argint”

„Din zăcământul de la Roşia Montană se pot extrage doar aur şi argint”

geologul Gheorghe C. POPESCU, preşedinte de onoare al Societăţii de Geologie Economicăafirmă geologul Gheorghe C. Popescu, preşedinte de onoare al Societăţii de Geologie Economică

Domnul Gheorghe C. POPESCU s-a născut la 12 februarie 1939, în Corneşti, judeţul Gorj. În anul 1957, a devenit student la Facultatea de Geologie a Universităţii Bucureşti. A absolvit în iunie 1962, iar în 1972 a devenit doctor în geologie. A parcurs toate funcţiile didactice, până la cea de profesor, la Catedra de mineralogie a Facultăţii de Geologie. A fost şef al acestei catedre în perioada 1997-2004.
A predat mai mult de 10 cursuri universitare, cu o activitate didactică centrată pe discipline cu caracter geologic aplicat: „Prospecţiuni şi explorări geologice”, „Metalogenie” şi „Geologie economică”. A publicat peste 140 de studii şi articole de specialitate, singur sau în colaborare, 14 cărţi şi cursuri universitare privind, în special, probleme de metalogenie aplicată, prognoză geologică, relaţia dintre geologie şi minerit şi geologie economică. Însă lucrarea sa de referinţă poate fi considerată „Geologia economică a aurului”, publicată în 2007, în fruntea unui colectiv de autori. Este o lucrare unică în acest domeniu, care are ca obiectiv principal „prezentarea modului în care aurul este astăzi privit din punct de vedere geologic şi economic“.
A ţinut permanent legătura cu producţia minieră şi geologia aplicată, prin elaborarea a peste 40 de rapoarte de cercetare şi contracte de consultanţă. A fost, timp de 10 ani, preşedinte al Societăţii de Geologie Economică a României, iar în prezent este preşedinte de onoare.
– Cunoaşteţi foarte bine zăcămintele din Apuseni. Cum aţi caracteriza zăcământul de la Roşia Montană?
– Zăcământul de la Roşia Montană este cel mai mare zăcământ de aur din Europa. Este un zăcământ cunoscut şi cercetat de aproape 2.000 de ani şi exploatat de asemenea, aproape 2.000 de ani. Un zăcământ despre care au scris mari geologi ai lumii, europeni şi chiar americani, fiind menţionat în mai toate tratatele de specialitate, şi din care s-a exploatat aur şi argint de către cei mai buni mineri ai lumii în diferite perioade istorice: romanii în antichitate, austriecii şi apoi austro-ungarii în perioada modernă, românii până în 2006.
– Domnul Sântimbreanu, fost geolog- şef al carierei de la Roşia Montană, spune că acolo se găsesc şi alte metale, în afară de aur şi argint, cum ar fi germaniu, galiu, wolfram şi alte metale rare…
– Mă surprind foarte mult aceste afirmaţii ale dânsului. Pentru că aşa ceva nu poate declara decât un nespecialist sau un geolog necunoscător al zăcământului – şi nu e cazul domnului Sântimbreanu. Vorbim aici despre unul dintre cele mai cunoscute zăcăminte din România, chiar în mare detaliu. Se ştie cu certitudine că din zăcământul de la Roşia Montană s-au extras şi se pot extrage în continuare doar aur şi argint. S-a studiat atâta vreme – de Institutul Geologic, de Comitetul Geologic, chiar eu am făcut analize la o mulţime de probe. Este cel mai bine cunoscut zăcământ din Europa, din punct de vedere geologic. Şi se cunoaşte şi întregul patrulater aurifer, cu peste 60 de zone mineralizate. Toate celelalte metale, pomenite de dânsul sau de alţii că s-ar găsi la Roşia Montană, există în concentraţii subeconomice de câteva părţi pe milion, la fel ca peste tot în scoarţa terestră în România, cu un potenţial de exploatare nul. Deci, la Roşia Montană se pot produce aur şi argint, niciun alt subprodus.
– Ce ne puteţi spune despre zăcământul de la Roşia Poieni?
– Este şi el un foarte mare zăcământ, cel mai mare zăcământ de cupru din România şi chiar din Europa. Aici subprodusul cuprului este aurul.
– Cum vedeţi viitorul industriei miniere a României?
– Din punct de vedere geologic, potenţialul metalifer al României şi îndeosebi al Munţilor Apuseni este foarte favorabil. Şi mă refer în principal la metalele: aur, argint, cupru, zinc, plumb. Descoperirea unui zăcământ este o odisee. De când geologul găseşte un eşantion, care atrage atenţia că acolo poate exista o mineralizaţie şi până când zăcământul este pus în evidenţă pot trece 10, chiar 15 ani. În acest scop, geologii nu lucrează singuri, ci cu alţi specialişti: ingineri minieri, ingineri preparatori şi economişti, iar mai nou intră în ecuaţie şi ingineri de mediu. Numai lucrând împreună, ei pot determina dacă un zăcământ este fezabil. Iar dacă este, trebuie căutaţi investitori care să aducă o tehnologie adecvată. Până acum, s-au găsit pentru Roşia Montană, Criscior şi Certej (judeţul Hunedoara); dar se pare că există câţiva interesaţi şi de Roşia Poieni. Au apărut unii preocupaţi de explorarea altor zăcăminte din Apuseni, ceea ce e foarte bine. Şi gândiţi-vă că în cea mai mare parte, patrulaterul aurifer, cu cele peste 60 de zone mineralizate, este în judeţul Alba. Asta ar putea duce la o creştere extrem de importantă a acestei industrii la nivelul judeţului dumneavoastră, dar şi în întreaga ţară.
– Care este rolul inginerilor de mediu?
– În etapa iniţială, de stabilire a fezabilităţii, trebuie să calculeze costurile necesare neafectării mediului, a reducerii impactului asupra mediului înconjurător şi de reabilitare a mediului după operaţiunea minieră. Apoi, în timpul exploatării, să se asigure că toate măsurile de reducere sau eliminare a impactului şi de reabilitare a mediului sunt implementate.
– Aţi vorbit despre investitori. De ce nu investeşte statul român?
– Rolul investitorilor este de a-şi asuma riscul financiar al investiţiei – de obicei în minerit se operează cu sume de ordinul sutelor de milioane de euro, dacă nu cumva chiar miliarde, într-o piaţă liberă în care preţul acestor metale este foarte fluctuant, şi deci riscul este destul de mare. Vă daţi seama că statul, oricare ar fi el, suportă mai greu astfel de investiţii, atât timp cât fondurile sale sunt limitate deocamdată, şi se duc, în special, la infrastructură, sănătate, educaţie.

Sursa: abrudinfo.ro

La Cugir veteranii si vaduvele de război au primit tichete gratuite de călătorie

La Cugir veteranii si vaduvele de război au primit tichete gratuite de călătorie

În dimineaţa zilei de joi, reprezentantul Asociaţiei Judeţene Alba a Veteranilor de Război „Regele Ferdinand I”, Gheorghe Santei, s-a deplasat la Cugir pentru o întâlnire la care au luat parte veterani de război şi văduve ale veteranilor de război.

veterani-cugit-tichete-gratuite-calatorieSantei a avut mandatul preşedintelui veteranilor la nivel de judeţ, general de brigadă (r) Ion Radu de a înmâna veteranilor şi văduvelor de război tichetele de călătorie gratuite şi pentru a încasa de la aceştia cotizaţia anuală de 25 de lei, obligaţie prevăzută în Statutul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război (ANVR)

El a folosit prilejul pentru a le înmâna celor prezenţi şi câte o „Diplomă de Excelenţă” din partea ANVR, semnată de preşedintele acestei asociaţii, general de armata Marin Dragnea.

După cum se ştie, alături de pensionari, veterani şi văduvele de război vor beneficia în continuare de facilităţi acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloanelor speciale de călătorie, conform unei ordonanţe de guvern, adoptată la jumătatea lunii ianuarie a.c, pentru modificarea şi completarea legislaţiei referitoare la eliberarea acestor documente.

După 1 ianuarie 2015, conform legii 211/2012, vor intra în vigoare legitimaţiile de călătorie de tip card. Cei prezenţi la întâlnire s-au plâns de faptul că tichetele de călătorie ale veteranilor şi văduvelor de război din Cugir nu sunt acceptate şi pentru transportul în comun (aşa cum se practică la pensionari), ci doar cu CFR-ul, invocându-se că „acolo unde circulă trenul nu este nevoie să circuli cu autobuzul”, dar „trenul apare tot mai rar prin Cugir”, precizează unul dintre veterani.

Prezent la eveniment a fost şi preşedintele „PROCugir”, ing. Aurel Voicu unul dintre susţinătorii permanenţi ai acestei categorii care a luptat cu arma în mână pentru apărarea patriei şi care ne-a spus că numărul veteranilor în viaţă la Cugir este de doar 19, diferenţa până la 35 câţi trăiau în 2009 s-au dus la cele veşnice. Împreuna cu membrii asociaţiei pe care o reprezintă se deplasează lunar la domiciliul veteranilor care împlinesc o anumită vârstă în luna respectivă, le oferă cadouri şi îi felicită cu  prilejul aniversarii zilei lor de naştere. „Astăzi mergem la trei veterani de război: Baboi Grigore (86 ani), Oneţ Ioan(92 de ani), Drăgan Octavian (93 ani). Le ducem produse primite de la sponsorii locali cu inimă mare, îi felicitam şi le dorim sănătate acestor bravi soldaţi ai traseelor”, ne-a declarat Aurel Voicu.

Sursa: cugirinfo.ro

Practică în Spania pentru elevii Liceului Agricol “Alexandru Borza” din Ciumbrud

Practică în Spania pentru elevii Liceului Agricol “Alexandru Borza” din Ciumbrud

Prima serie din cei 17 elevi de clasa XI-a de la Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud, care se pregătesc pentru meseria de tehnician în activităţi de comerţ, s-au întors din Granada – Spania, unde au efectuat un stagiu de practică de 3 săptămâni, în cadrul proiectului „Specialişti europeni în producţia şi vânzarea de produse alimentare”, finanţat prin programul Leonardo da Vinci cu suma de 50.000 de euro.

elevi-liceu-ciumbrud-practica-spania„În această mobilitate, elevii au efectuat orele de pregătire practică aferente stagiilor de pregătire practică comasată specifice calificării «tehnician în activităţi de comerţ»  prevăzute în curriculumul din România, iar competenţele dobândite în Spania vor fi recunoscute. Participanţii vor primi certificatul Europass care atestă dobândirea competenţelor de specialitate şi, de asemenea, certificat de competenţe lingvistice în limba spaniolă. Practica s-a desfăşurat la mai multe magazine şi complexe comerciale specializate ale M.E.P. Europroject Granada, firmă parteneră în proiect.

Faptul că elevii îşi desfăşoară practica într-o ţară europeană îi avantajează pe participanţi, permiţându-le o bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi inserţia sigură pe piaţa muncii. De asemenea, noi considerăm că venim în sprijinul dezvoltării comunităţii locale prin furnizarea de specialişti în domeniul activităţilor de comerţ”, a declarat coordonatoarea proiectului, prof. Delia Căpâlna, directorul adjunct al liceului. Totodată, a spus ea, proiectul Leonardo da Vinci le oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta şi spiritul de lucru în echipă, de lucru într-un mediu concurenţial la standarde europene, modele economice, sociale şi culturale interesante, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor practice comerciale şi lingvistice – în limba spaniolă şi engleză. După efectuarea orelor de practică zilnice, elevii au participat la activităţi culturale, educative, recreative şi vizite la diverse obiective culturale din oraşul Granada şi împrejurimile acestuia, iar în week-end-uri ei au vizitat oraşele Cordoba şi Malaga. Cea de-a doua serie de elevi va participa la stagiul de pregătire din Spania, la Granada, în perioada 3 – 23 iunie.

Sursa: aiudinfo.ro

Formația „Spirit Liber” a școlii de dans „Chirilă” din Alba Iulia de două ori pe podium la Oneşti

Formația „Spirit Liber” a școlii de dans „Chirilă” din Alba Iulia de două ori pe podium la Oneşti

„Spirit Liber” a urcat de două ori pe podium la Oneşti: dans modern de locul II şi fantezie coregrafică de locul III la Concursul Naţional de Dans Modern ”Meridianele Dansului” pentru  formaţia Şcolii de Dans „Chirilă” Alba Iulia, în condiţiile unei concurenţe acerbe.

dans-onesti-spirit-liber-alba-iuliaDe altfel, numai la categoria 7 – 11 ani, la care au participat, au luat parte 16 echipe, în total fiind prezenţi în concurs peste 500 de copii din Brăila, Băicoi, Bârlad, Botoşani, Baraolt, Bălan, Cugir, Călăraşi, Cluj-Napoca, Ploieşti, Moineşti, Drăgăşani, Olteniţa, Tecuci, Tg.Ocna, Râmnicu Sărat, Tg.Mureş, Focşani, Urziceni, Vaslui şi Republica Moldova.

„A fost un concurs foarte greu datorită numărului mare de participanţi dar şi unul obositor, din cauza distanţei mari parcurse până la locul de desfăşurare. Fetele s-au descurcat foarte bine, dar de data aceasta se pare că alte echipe au fost şi mai bune decât noi. Eu una sunt mulţumită de evoluţia lor şi le-am învăţat şi pe fete să accepte fiecare rezultat ca atare”, a declarat instructoarea Bianca Chirilă. Altfel, formaţia „Apulum Dance” a SDC va pleca la sfârşitul acestei săptămâni la Concursul Naţional de Dans „Ritm şi Graţie” Călăraşi, următoarele evoluţii ale dansatoarelor fiind: 25 mai: campionatul judeţean de majorete (Şcoala „Mihai Eminescu” Alba Iulia); 26 mai – „Zilele Municipiului Alba Iulia”; 1 iunie – „Târgul Gustos de Alba” (Piaţa Pascu) şi spectacolul Palatului Copiilor (Piaţa Cetăţii); 2 iunie – spectacolul Şcolii de Dans „Chirilă” (Casa de Cultură a Studenţilor).

Sursa: albaiuliainfo.ro

Vizită de 11 zile a elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia în Letonia pentru schimb de experienţă

Vizită de 11 zile a elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia în Letonia pentru schimb de experienţă

Liceul de Arte Alba Iulia coordonează un proiect şcolar Comenius bilateral în parteneriat cu o instituţie de învăţământ din Letonia. În cadrul proiectului cu acronimul TTE LAVA elevii români au învăţat limba letonă, iar în luna aprilie a acestui an au participat la o mobilitate în Letonia în cadrul căreia au petrecut 11 zile în oraşul Daugavpils.

daugavpils -liceul-de-arte-alba-iuliaUn număr de 20 de elevi şi 5 profesori ai Liceului de Arte au participat la orele de curs din şcoala parteneră, care au doar 40 de minute, au lucrat împreună cu colegii lor letoni la un ghid de învăţare a limbii letone şi au jucat un fragment din Visul unei nopţi de vară a lui W. Shakespeare, în interpretare contemporană, în faţa elevilor şi profesorilor din şcoala gazdă. Pe lângă orele de curs obişnuite precum matematică, fizică, istorie, engleză, sport şi altele, elevii Liceului de Arte au participat la cursuri de culturologie şi etică şi au petrecut o noapte în şcoală cu activităţi precum muzică, dans, ateliere de creaţie, jocuri şi pregătirea ceaiului.

În timpul liber elevii şi profesorii Liceului de Arte au întreprins vizite de documentare la Muzeul de Istorie, Muzeul Pâinii, Muzeul Păpuşilor, Biblioteca şi Teatrul din Daugavpils, Centrul de Olărit, Şcolile de Muzică şi de Arte din oraş. Au avut de asemenea ocazia să vadă Marea Baltică îngheţată şi să păşească pe valurile suspendate de gheaţă în plină zi de aprilie.

În perioada petrecută în oraşul Daugavpils, elevii români au locuit în familiile letone unde au putut cunoaşte specificul cultural şi gusta savorile locale, între români şi letoni legându-se strânse prietenii. Acum, cu toţii aşteaptă luna septembrie a anului şcolar viitor când profesori şi elevi din Letonia vor veni pentru 10 zile la Liceul de Arte Alba Iulia.

Sursa: albaiuliainfo.ro

”Trei iezi cucuiaţi bine strada traversaţi!” la Grădiniţă Nr. 7 din Sebeş

”Trei iezi cucuiaţi bine strada traversaţi!” la Grădiniţă Nr. 7 din Sebeş

La Grădiniţă nr. 7 din Sebeş s-a desfăşurat a VII-a ediţie a concursului de educaţie rutieră “Micii pietoni!”, care a reunit copiii unităţilor preşcolare nr. 2, 3, 4, 7 şi 8 din municipiu, precum şi pe cei din Lancrăm, Petreşti şi Sebeşel. Echipajele au fost compuse din câte 3 preşcolari şi educatoarele lor.

sceneta-circulatie-gradinita-sebesToate echipajele au fost declarate câştigătoare întrucât au răspuns corect întrebărilor şi au parcurs cu succes probele propuse de juriul format din coordonatorii concursului: Cornelia Martin, Doina Petruse şi Felicia Plitea, directoarea Şcolii “Mihail Kogălniceanu” Sebeş – Adriana Boghici, coordonatorul Grădiniţei nr. 7 – Eufimia Popa şi poliţistul re proximitate Constantin Tărâţă.

În final, copiii grupei mari a Grădiniţei nr. 7, îndrumaţi de ed. Marcela Gherman şi ed. Angela Florariu, au prezentat  sceneta: ”Trei iezi cucuiaţi bine strada traversaţi!”, teatru ce a încununat cu succes întreaga activitate.

Sursa: sebesinfo.ro