Anunț de licitație pentru închirieri bunuri publice

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Ocna de Fier, strada Vale nr.107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax: 0255527802/ 0255527929, e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod fiscal: 3227548.
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Clădirile C1 și C2 cu teren aferent în suprafață totală de 1.777 mp, identificat în CF nr.30397 cu nr. Cadastral 30397, nr.top 114/1, proprietate publică a comunei Ocna de Fier, conform HCL nr.20/18.03.2020 și temei legal OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările …mai multe stiri

Sursa: Stiri Caras Severin

  

(Vazut de 1 ori, 1 vizite azi)